Uniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczy

Zakład Hebraistyki

BIBLIOTEKA

Dyżur bibliotekarza
- zawieszony do odwołania
(e-mail: .....)

........     .........    
(tylko w ciągu roku akademickiego)* * *

Regulamin

  1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać na miejscu wszystkie zainteresowane osoby:

- w Zakładzie Hebraistyki za okazaniem dowodu tożsamości i tylko w wyznaczonych godzinach otwarcia

- w Czytelni Biblioteki Wydziału Orientalistycznego po złożeniu zamówienia na rewersie


  1. Do wypożyczania książek uprawnieni są studenci i pracownicy Zakładu Hebraistyki. Wypożyczenie następuje po wypełnieniu rewersu.

  1. Studenci mogą wypożyczać do 3 książek na okres 1 miesiąca (nie licząc podręczników do nauki języka).

  2. Wyjeżdżający na dłuższy okres zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone pozycje. Studenci kończący studia uzyskują poświadczenie na karcie obiegowej po zwrocie wypożyczonych pozycji.

  3. W uzasadnionych wypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonej przed czasem lub odmówić wypożyczenia.

  4. Nie wypożycza się prac magisterskich i licencjackich, słowników, encyklopedii, wydawnictw albumowych, map, książek dziewiętnastowiecznych oraz wydanych do 1945 roku włącznie.


  1. Zbiory Biblioteki mogą być wypożyczane innym bibliotekom po otrzymaniu rewersu międzybibliotecznego.


* * *