Zakład
  Hebraistyki
  UW

    INFORMACJA

        Dyżury pracowników (pdf)

            sem. I
    w roku akademickim 2023/24

Wydział Orientalistyczny
ul. Tyniecka 15/17
02-630 Warszawa

           
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
Wydział Orientalistyczny,
Zakład Hebraistyki